Mūsų personalo atrankos specialistai atlieka darbuotojų paiešką pagal Jūsų pageidaujamą atrankos modelį. Atrankos procesas prasideda nuo pažinties su įmone, darbo vietos aprašymo iki susitikimo su tinkamiausiais kandidatais. Vykdant atrankas naudojamos testavimo metodikos, renkamos rekomendacijos, vertinamas darbuotojo tinkamumas konkrečiai įmonei, atsižvelgiant į individualias sąlygas.

Pilna atranka

Pasirinkę pilną atranką Jūs patikite mūsų komandai darbuotojo paiešką nuo reikalavimų naujam darbuotojui suformulavimo iki tinkamiausių kandidatų pristatymo Jums. Pilną atranką sudaro tokie etapai:

 • kartu su Jumis sukuriame išsamų darbo vietos aprašymą. Jame nurodomi reikalavimai, keliami kandidato išsilavinimui, profesinei patirčiai, įgūdžiams bei asmeninėms savybėms;
 • mes paruošiame darbo siūlymą ir paskelbiame interneto puslapiuose www.cv.ltwww.cvbankas.lt ir www.pvsistemos.lt;
 • pristatome kandidatus iš savo turimos duomenų bazės;
 • pagal susitarimą papildomai vykdoma tiesioginė kandidatų paieška;

Organizuojame susitikimus su kandidatais ir jų tinkamumą vertiname atsižvelgdami į Jūsų pateiktus reikalavimus:

 • kandidatus vertiname asmenybės, motyvacijos bei psichologiniais ir profesiniais testais;
 • pateikiame praktines – imitacines užduotis: grupines ir individualias užduotis, kurias galite stebėti ir Jūs;
 • tikriname darbui reikalingus įgūdžius ir žinias praktinėmis užduotimis: kalbų mokėjimą, raštingumą ir kt.;
 • renkamos rekomendacijos apie tinkamiausius kandidatus;
 • remiantis sutartais vertinimo kriterijais, pateikiamos išvados apie kiekvieno kandidato profesinę kompetenciją ir darbui svarbias asmenines savybes;
 • organizuojame finalinius (baigiamuosius) pokalbius su tinkamiausiais kandidatais (kuriuose dalyvaujate Jūs ir/ar Jūsų organizacijos atstovas).

Pagal susitarimą UAB “Personalo valdymo sistemos” suteikia bandomojo laikotarpio (3 mėnesiai) garantiją įdarbintam kandidatui. Nepasiteisinus lūkesčiams – naujo darbuotojo ieškome nemokamai.

Dalinė atranka

Šis atrankos būdas gali būti taikomas įvairiai (atsisakant tam tikrų pilnosios atrankos etapų), atsižvelgiant į Jūsų poreikius ir galimybes. Pavyzdžiui:

 • kartu su Jumis sukuriame išsamų darbo vietos aprašymą;
 • Jūsų pageidavimu mes paruošiame darbo skelbimą ir paskelbiame interneto puslapiuose ir/ar spaudoje;
 • pristatome tinkamiausius kandidatus iš savo turimos duomenų bazės;
 • vertiname ir ištestuojame Jūsų turimus kandidatus.
Kandidatų vertinimas

Jau turimus Jūsų kandidatus išsamiai vertiname atsižvelgdami į patirtį ir savybes, kurių Jūs pageidaujate:

 • struktūruoto pokalbio metu;
 • asmenybės, motyvacijos bei psichologiniais ir profesiniais testais, tam tikromis asmens gebėjimų ir darbo reikalavimų suderinamumo metodikomis;
 • esant poreikiui pateikiame praktines – imitacines užduotis: grupines ir individualias, kuriose galite dalyvauti ir Jūs;
 • tikriname darbui reikalingus įgūdžius ir žinias praktinėmis užduotimis: kalbų mokėjimą, raštingumą ir kt.;
 • renkamos rekomendacijos apie tinkamiausius kandidatus.

Remiantis sutartais vertinimo kriterijais, pateikiamos išvados apie kiekvieno kandidato profesinę kompetenciją ir darbui svarbias asmenines savybes.

Vidinė atranka

Atliekama, kai norima panaudoti vidinius įmonės žmogiškuosius išteklius – dėl laisvos pozicijos atrankoje dalyvauja jau dirbantys įmonėje žmonės. Juos vertiname atsižvelgdami į patirtį ir savybes, kurių Jūs pageidaujate:

 • struktūruoto pokalbio metu;
 • asmenybės, motyvacijos bei psichologiniais ir profesiniais testais, tam tikromis asmens gebėjimų ir darbo reikalavimų suderinamumo metodikomis;
 • teikiamos praktinės užduotys įgūdžiams ir žinioms patikrinti.

Remiantis sutartais vertinimo kriterijais, pateikiamos išvados apie kiekvieno darbuotojo profesinę kompetenciją ir darbui svarbias savybes, tinkamumą laisvai pozicijai. Taip pat pateikiame rekomendacijas apie darbo su jais būdus, skatinimo galimybes ir trūkstamų kompetencijų lavinimo sritis.

Tiesioginė atranka

Reikalingiausi ir didžiausią kvalifikaciją turintys darbuotojai dažnai neskaito skelbimų apie laisvas darbo vietas. Tokiu atveju Jums reikalingą darbuotoją surandame tiesioginės paieškos, kitaip vadinamos „galvų medžioklės“, būdu:

 • kartu su Jumis sukuriame išsamų darbo vietos aprašymą;
 • vykdome tiesioginę kandidatų, dirbančių toje pačioje verslo srityje, paiešką, su Jumis suderinę paieškos veiksmus;
 • kandidatų tinkamumą vertiname, atsižvelgdami į patirtį ir savybes, kurių Jūs pageidaujate. Pateikiame išvadas apie kiekvieno kandidato profesinę kompetenciją ir darbui svarbias asmenines savybes;
 • Jūsų pageidavimu, mes dalyvaujame Kliento ir kandidato susitikime bei derybose.
Naujų darbuotojų įvedimo (socializacijos) programos

Pateikiame naujų darbuotojų į Jūsų organizaciją įvedimo (socializacijos) programas ir konsultuojame jas įgyvendinant. Programoje pateikiamos rekomendacijos:

 • kas naujam darbuotojui padės perprasti darbo specifiką ir įmonės kultūrą;
 • kokią informaciją (etapais) suteikti naujam darbuotojui bandomojo laikotarpio metu;
 • kaip įvertinti jo tinkamumą darbui ir suderinamumą su komanda.