Mes, remdamiesi teoriniais modeliais ir naudodami patikimas metodikas, siūlome ištirti ir nustatyti Jūsų kompanijos mikroklimato ypatumus, darbuotojų motyvaciją ir ją skatinančius veiksnius, vadovavimo efektyvumą, įvairius darbuotojų elgesio aspektus. Remiantis tyrimų rezultatais pateikiame vadovavimo, motyvavimo, užduočių paskirstymo, karjeros valdymo rekomendacijas bei kartu su Jumis kuriame efektyvias personalo valdymo sistemas.

Organizacijos klimato ir darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas

Įvertinus įmonės poreikius, mūsų konsultantai gali pasiūlyti įvairių būdų, kaip įvertinti esamą organizacijos mikroklimatą bei sritis, kurioms reikia didesnio dėmesio.

Organizacijos klimato tyrimo eiga:

 1. personalo valdymo tikslų ir aktualiausių klausimų aptarimas su vadovais;
 2. tyrimo metodikos sudarymas/koregavimas atsižvelgiant į Jūsų poreikį: klausimynas, pasirengimas pokalbiams su skirtingų padalinių ir įvairių atsakomybės lygių darbuotojais;
 3. anoniminis darbuotojų anketavimas;
 4. struktūruoti pokalbiai su vadovais ir darbuotojais;
 5. rezultatų analizė ir ataskaitos ruošimas;
 6. išvadų ir rekomendacijų formulavimas;
 7. konsultacijos įgyvendinant rekomendacijas.

Tyrimo pagrindiniai tikslai:

 • įmonės strateginių tikslų, susijusių su personalu, analizė;
 • esamos valdymo struktūros funkcinių ryšių ir pavaldumo analizė;
 • atskirų pareigybių atliekamų funkcijų ir esamo apkrovimo tyrimas;
 • darbo organizavimo sistemos vertinimas;
 • pasitenkinimo/nepasitenkinimo darbu vertinimas;
 • darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikių nustatymas, kompetencijos ugdymo plano sudarymas;
 • personalo karjeros planavimo sistemos kūrimas: jau dirbančių asmenų duomenų bazės kūrimas, naujų darbuotojų paieškos ir atrankos sistemos sudarymas;
 • darbo atlikimo kokybės vertinimo procedūrų numatymas;
 • darbuotojų motyvavimo ir skatinimo sistemos įvertinimas, jos sukūrimas.
Darbuotojų efektyvumo ir jų darbo aspektų tyrimas

Mes, naudodami patikrintą ir patikimą metodiką – klausimyną, įvertiname Jūsų įmonės darbuotojo(-ų) elgesio aspektus. Šis vertinimas padeda geriau suprasti ir motyvuoti darbuotoją bei pasirinkti tinkamiausią vadovavimo stilių. Vertinant analizuojamos darbo elgesio sritys:

 • produktyvumas;
 • darbo kokybė;
 • iniciatyva;
 • komandinis darbas;
 • problemų sprendimas;
 • lankstumas;
 • reakcija į stresą ar konfliktus;
 • darbo motyvacija, motyvacinė energija.

Tyrimo rezultatas – detali informacija vadovams ir rekomendacijos, kaip skatinti darbuotoją, kokias jam skirti užduotis ir kaip dirbti su juo. Be to, mes pateikiame glaustą ataskaitą ir vertintam darbuotojui – jis gauna individualų grįžtamąjį ryšį, kurio metu patiekiama informacija, skirta savęs pažinimui ir asmeniniam tobulėjimui.

Komandos darnumo tyrimas

Komandos darnumo tyrimas atliekamas naudojant sociometrines metodikas, psichologinius testus bei bendraujant su darbuotojais struktūruotų interviu metu.

Šis tyrimas leidžia įvertinti bendrą komandos (įmonės) atmosferą, padeda išsiaiškinti neformalius lyderius ir neformalias grupes, požiūrį į vadovą (vadovus), darbuotojų vaidmenis komandoje. Be to, jo metu patikslinamos arba naujai apibrėžiamos darbo funkcijos ir atsakomybės, bei pateikiamos rekomendacijos bendravimo, sudėtingų situacijų valdymo ir konfliktų sprendimo įgūdžių tobulinimui, mokymui ir efektyviam darbui komandoje pasiekti.

Klientų aptarnavimo ir pardavimo įgūdžių tyrimas (SLAPTAS KLIENTAS)

Kaip efektyviai dirba Jūsų įmonės personalas, net tada, kai Jūs negalite tiesiogiai stebėti jų darbo, išsiaiškinti galite klientų aptarnavimo ir pardavimo įgūdžių (slapto kliento) tyrimo metu.

Remdamiesi Jūsų keliamais reikalavimais darbuotojams, darbo kokybei bei rezultatams, mes atliekame Jūsų aptarnaujančio personalo (vadybininkų, administratorių, pardavėjų, padavėjų ir kt.) darbo stebėjimą ir analizę.

Tyrimo metu yra atkreipiamas dėmesys į:

 • vertinamo asmens darbo vietą;
 • sugebėjimą užmegzti kontaktą;
 • siūlomos prekės (paslaugos) pristatymą;
 • informacijos suteikimą klientui;
 • gebėjimą lanksčiai reaguoti į kliento norų bei poreikių patenkinimą;
 • mokėjimas dalykiškai bendrauti ir kt.

Visais atvejais darbuotojo elgesys įvertinamas. Jums pateikiama detali ataskaita bei pasiūlymai, ką reikėtų keisti ar tobulinti.

Darbuotojų vertinimas

Darbuotojų vertinimo paslauga naudinga tiek renkantis naują darbuotoją, tiek sprendžiant esamų darbuotojų karjeros galimybes ir tolimesnį jų ugdymą.

Būsimo darbuotojo visapusis vertinimas psichologiniais ir įvairių kompetencijų testais sumažina tikimybę atsirinkti netinkamą darbuotoją.

Esamų darbuotojų vertinimas padeda priimti efektyviausius sprendimus formuojant sėkmingą komandą, kuriant motyvacinę sistemą, planuojant karjeros etapus ir sprendžiant kitus personalo valdymo klausimus.

Vertinimo sritys:

 • asmenybės tipo bei asmenybės savybių tyrimas;
 • asmenybės bruožų, polinkių ir reikalavimų darbui suderinamumo tyrimas;
 • profesinio kryptingumo ir asmenybės interesų tyrimas;
 • vadovavimo stiliaus nustatymas;
 • konfliktų sprendimo būdų nustatymas;
 • vaidmenų komandoje vertinimas;
 • darbo motyvacijos bei mokymosi, tobulėjimo poreikių nustatymas;
 • mąstymo, dėmesio ypatumų ir intelekto efektyvumo tyrimas;
 • bendro išprusimo tyrimas;
 • profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų vertinimas.