Įmonių darbuotojams. Mes padedame įvairaus amžiaus ir profesijos žmonėms išmokti užsienio kalbą arba patobulinti jau turimas žinias. Tai leidžia efektyviau bendrauti su užsienio partneriais ir klientais, geriau įsigilinti į specifinę įvairių darbo sričių literatūrą, įgyti daugiau pasitikėjimo bendraujant užsienio kalba.

Užsienio kalbų mokymasis – tai būtinybė norint išlikti konkurencinėje verslo aplinkoje.
Atsižvelgdami į skirtingus įmonių darbuotojų poreikius, siūlome šiuos užsienio kalbų kursus:

  • bendrinės užsienio kalbos;
  • dalykinės užsienio kalbos.

Esant pageidavimui paruošiame kursus pagal įmonės (grupės) specializacijos sritį ar kitus poreikius. Rekomenduojame 72 ak. valandų (6 mėn.) kursus. Tai optimaliausias laikas, per kurį galima pajusti padarytą pažangą ir įvertinti pasiektus rezultatus. Kursų metu rašomi tarpiniai žinių patikrinimo testai, o pabaigoje laikomas baigiamasis egzaminas.

Užsienio kalbos kursai organizuojami iš anksto suderintu laiku 2 kartus per savaitę po 2 akad. val.
Sėkmingai išlaikius baigiamąjį egzaminą, išduodamas užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas.

Fiziniams asmenims. Žmonės mokosi užsienio kalbų turėdami skirtingų tikslų: vieni nori sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje, kitiems užsienio kalbų mokėjimas suteikia galimybę bendrauti ir leidžia geriau pažinti pasaulį. Pradėti mokytis užsienio kalbų niekada nėra vėlu, todėl mūsų tikslas – padėti žmogui įgyti pranašumo, išmokti užsienio kalbą ir gebėti pakeisti savo ateitį.

Užsienio kalbos kursų programos parengtos grupėms (iki 10 dalyvių). Į grupes skirstoma laikantis griežtų kriterijų: išsiaiškinami tikslai ir poreikiai, nustatomas žinių lygis, parengiamas užsienio kalbos mokymo planas ir skiriama tinkamiausia atitinkamos kalbos mokymosi programa. Kursų metu taikomi metodai garantuoja kokybišką mokymą(si), vyksta pastovus pažangos stebėjimas ir vertinimas. Kursus veda patyrę, mokantys motyvuoti dėstytojai.

Užsienio kalbos kursai vyksta darbo dienomis 2 kartus per savaitę. Galimos rytinės ir vakarinės grupės.
Sėkmingai išlaikius baigiamąjį egzaminą, išduodamas užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas.

Individualūs kursai. Renkantis šiuos užsienio kalbos kursus galima pasirinkti tinkamiausią mokymosi laiką, trukmę bei intensyvumą. Individualus dėstytojo dėmesys, maksimaliai su besimokančiojo poreikiais suderinta programa ir intensyvus darbas užtikrina sėkmę ir pažangą. Individualiam užsienio kalbos mokymui dėstytojai parenkami atsižvelgiant į kliento kalbų mokymosi patirtį, turimas žinias ir keliamus tikslus.
Norinčiam mokytis sudaroma individuali užsienio kalbos mokymosi programa. Kursų metu mokomasi ne tik iš vadovėlių – dėstytojai naudoja ir papildomus informacijos šaltinius, taip pat pateikia naujausią ir aktualiausią informaciją.

Rekomenduojame mokytis po 2 ak. valandas, 2 kartus per savaitę. Toks intensyvumas garantuoja puikias žinias ir įgūdžius. Kursai gali vykti jūsų pasirinktu laiku nuo 8.00 iki 19.00 val.