Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip UAB „Personalo valdymo sistemos“ svetainė pvsistemos.lt (toliau – „svetainė“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis interneto svetainėje siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

UAB „Personalo valdymo sistemos“ yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Asmeniniai duomenys saugomi ir kaupiami pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą Nr. I-1374, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir UAB „Personalo valdymo sistemos“ vidines taisykles.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“). Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklos vykdymui. Maloniai prašome susipažinti su šia privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Personalo valdymo sistemos“ nurodo, kad bendrovės valdoma internetinė svetainė pvsistemos.lt veikia pagal šioje Privatumo politikoje nurodytas taisykles ir sąlygas. Taip pat UAB „Personalo valdymo sistemos“ informuoja, kad ši Privatumo politika reglamentuoja ir kliento asmens duomenų kaupimą bei tvarkymą, tų duomenų naudojimo tikslus ir kaupimo priemones, internetinėje svetainėje pvsistemos.lt esančios informacijos publikavimo taisykles bei galimus paslaugų teikimo apribojimus.

2. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

Klientas, naudodamasis UAB „Personalo valdymo sistemos“ teikiamomis paslaugomis, pildydamas automatinę užklausos formą ar kokiu kitu būdu pateikdamas paslaugos teikėjui bet kokius savo asmens duomenis bei naršydamas internetinėje svetainėje sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi pagal šios Privatumo politikos nuostatas ir nurodo, kad yra su jomis susipažinęs. Kilus klausimams ar neaiškumams, klientas visada turi teisę kreiptis į paslaugos teikėją, o pastarasis įsipareigoja jam suteikti išsamią informaciją.

3. INFORMACIJOS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE PUBLIKAVIMAS

UAB „Personalo valdymo sistemos“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo, bet kuriuo metu keisti, atnaujinti ar visiškai pašalinti internetinėje svetainėje pvsistemos.lt esančią informaciją.

4. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

UAB „Personalo valdymo sistemos“ nurodo, kad vykdo kai kurių kliento asmens duomenų kaupimą ir tvarkymą, tačiau įsipareigoja turimus duomenis naudoti tik paslaugų teikimo ar teikiamų paslaugų kokybės gerinimo tikslais (atsakydama į užklausas, teikdama pasiūlymus ar informaciją apie teikiamų paslaugų pasikeitimus, išrašydama sąskaitas, analizuodama klientų srautus ir jų poreikius bei kt.) Taip pat UAB „Personalo valdymo sistemos“ įsipareigoja turimų kliento asmens duomenų neatskleisti su paslaugos teikimu nesusijusiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai priešingai elgtis verčia įstatymas. Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei 2 metus.

5. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEMONĖS

UAB „Personalo valdymo sistemos“ kaupia ir tvarko tuos kliento asmens duomenis, kuriuos klientas nurodo siųsdamas užklausą ar kokiu kitu būdu susisiekdamas su paslaugos teikėju. Klientų srauto analizė atliekama į klientų įrenginius, kuriais naršoma internetinėje svetainėje pvsistemos.lt, diegiant slapukus.

6. GALIMI PASLAUGŲ TEIKIMO APRIBOJIMAI

UAB „Personalo valdymo sistemos“ nurodo, kad klientui atsisakius laikytis Privatumo politikoje nurodytų taisyklių ar nesutinkant dėl jų taikymo, paslaugos teikėjas pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą. Taip pat šie apribojimai gali būti taikomi kilus įtarimams dėl pateiktų kliento asmens duomenų tikrumo ar klientui nevykdant įsipareigojimų.

7. KAS YRA SLAPUKAI IR KAM JIE NAUDOJAMI?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Slapukai išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) ir naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. UAB „Personalo valdymo sistemos“ svetainėje slapukai naudojami tam, kad būtų galima nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėse, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. svetainės kalbos pasirinkimas), rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką. Jūs galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas mūsų tinklalapio funkcionalumas.

8. MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKAI

  • ryšio seanso slapukai, nustatomi lankymosi Interneto tinklalapyje laikotarpiui iki uždarant interneto naršyklę;
  • nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius Interneto tinklalapyje;
  • trečiųjų šalių slapukai, nustatomi siekiant užtikrinti kitų interneto tinklalapių turinio atvaizdavimą.